H2Foam Lite

H2Foam Lite

Táto pena je už 30 rokov vlajkovou loďou spoločnosti a je zároveň aj synonymom kvality, účinnosti a úspory financií. Tento produkt vyniká jedinečnou plne otvorenou bunkovou štruktúrou, dobrým tepelným odporom a stabilitou vlastností. H2Foam Lite má globálne použitie na zateplenie strechy, podkrovia, zateplenie stien, zateplenie podláh, priemyselné objekty a iné ťažko prístupné miesta.

Medzi ďalšie výhody patrí stála pružnosť, extrémne nízka absorpcia vody a schopnosť prepúšťať vlhkosť. Vďaka stonásobnej expanzii vyplní pena všetky konštrukčné detaily a vytvára tak kompaktnú vrstvu bez spojov a netesností, čím bránia prúdeniu chladného vzduchu a vzniku kondenzácie v konštrukciách.

Produkty z „rodiny H2Foam“ majú nadúvanie 100% na vodnej báze, vďaka čomu je možné túto penu aplikovať v teplotách od -38  do +50 °C, oproti polo-tvrdým penám neobsahujú žiadny freónový plyn, iba vodné pary.

Ideálna pre: zateplenie strechy, zateplenie stropu, zateplenie stien a fasády, zateplenie kontajnerov, zateplenie montovaných domov, zateplenie podláh

Vlastnosti mäkkej peny H2Foam Lite

  • Otvorená bunková štruktúra, veľmi ľahká pena (8 kg/m3)
  • ʎ = 0,037 (značka CE)
  • 100% rozpínavá na vodnej báze, bez zápachu, chráni ozónovú vrstvu
  • Aplikačné teploty od -38 °C
  • Bez HCFC, HFA, CFC a bez formaldehydu
  • Testované A+ podľa ISO 16000-9
  • V prípade požiaru je samozhášavá, nešíri plameň, nesteká, uvoľňuje len veľmi nízke percento dymu (1 % suroviny, 99 % vzduchu).
  • Klasifikácia reakcie na oheň: E
  • Záruka 25 rokov

Naše realizácie

Rekonštrukcia strechy zvrchu striekanou pur izoláciou ICYNENE v obci Žilina

Rekonštrukcia strechy zvrchu striekanou pur izoláciou ICYNENE v obci Žilina

12/2020

Striekaná penová izolácia v odvetrávanej fasáde – Fačkov

Striekaná penová izolácia v odvetrávanej fasáde – Fačkov

04/2020

Zateplenie podkrovia striekanou pur izoláciou ICYNENE v obci Prochot

Zateplenie podkrovia striekanou pur izoláciou ICYNENE v obci Prochot

01/2021

Zateplenie väzníkového stropu striekanou pur izoláciou ICYNENE v obci Krásna

Zateplenie väzníkového stropu striekanou pur izoláciou ICYNENE v obci Krásna

09/2020