V rámci našich komplexných služieb ponúkame zabezpečenie vypracovania štúdie, projektu pre vydanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia, realizačného projektu u projektových kancelárií, s ktorými máme dobré skúsenosti. Pracujú v nich väčšinou autorizovaní stavební inžinieri, ktorí majú dlhoročné skúsenosti v danom odbore počnúc architektúrou, statikou, ZTI1, EI2, plynoinštaláciou, vykurovaním, až po požiarnobezpečnostné riešenie objektu a jeho energetické vyhodnotenie.

Ich dlhoročné skúsenosti sú zárukou optimálneho návrhu nielen konštrukčného riešenia, ale aj vnútorného vybavenia objektu vhodnými technológiami tak, aby sa dostala vysoká energetická efektívnosť pri optimálnom využití nákladov a dobrej návratnosti investície.

Máme skúsenosti s modernými riešeniami stavieb v nízkoenergetickom štandarde, s použitím technológii vetrania s rekuperáciou, tepelných čerpadiel, fotovoltaických systémov a iných progresívnych systémov.

Realizovali sme podľa ich projektových dokumentácii obytné budovy, spoločenské a kultúrne objekty, stavby pre šport, administratívne a obchodné budovy.

1zdravotechnické rozvody a vodné hospodárstvo
2elektrické rozvody

VYUŽITE PONUKY CENOVEJ KALKULÁCIE ZADARMO

    Obnovte s nami svoj rodinný dom. Získajte príspevok až 19 000 eur na obnovu starších domov.