Kontrola kvality striekanej izolácie po zhotovení: Na čo si dať pozor?

  1. Domovská stránka
  2. Články
  3. Kontrola kvality striekanej izolácie po zhotovení: Na čo si dať pozor?

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako skontrolovať kvalitu striekanej izolácie na vašej stavbe? Ako si môžete byť istí, že striekaná izolácia bola aplikovaná správne? V tomto článku Vám prezradíme, aké „detaily“ netreba prehliadnuť a v čom treba byť obozretní.

Vizuálna kontrola prác na stavbe

Alfou a omegou je vizuálna kontrola izolácie. Kvalitne aplikovaná striekaná izolácia sa vyznačuje rovnomernou hrúbkou po celej ploche. Izolácia musí byť  bez medzier, dutín či štrbín, ktoré by mohli spôsobovať tepelné úniky. Ak izolácia nemá rovnomernú hrúbku, môže to znamenať, že aplikátor neovláda technológiu alebo nepozná materiál, s ktorým pracuje.

Pri použití materiálu nadúvaného vodou, ako je Kanadská pena ICYNENE®, môže byť povrch izolácie mierne nerovný (hrboľatý). Naopak, pri materiáloch nadúvaných plynom (CO2 alebo kombináciou H2O a CO2) sa z technologického hľadiska dá pena aplikovať úplne hladko. Akékoľvek nerovnosti alebo nedodržanie hrúbky sú v tomto prípade znakom nekvalitnej práce a a varovným signálom pre zákazníka. 

Zákazník si tiež môže všímať, či sa pena krátko po aplikácii nezmršťuje. To sa stáva v prípadoch, ak aplikátor nastavil nesprávny pomer zložiek materiálu.  Znamená to, že neovláda správny technologický postup alebo má znečistenú aplikačnú trysku. Aplikovaná pena musí byť vždy pružná a nesmie sa drobiť. Ak sa pena po stlačení drobí a praská, nebude mať požadované izolačné vlastnosti

V prípade, že chcete proces aplikácie izolácie skontrolovať osobne, vždy noste respirátor a ochranné okuliare. Chránite sa tak pred prachom a rozvírenými aplikačnými čiastočkami.

Pozor na vlhkosť

V praxi sa často stretávame so situáciou, že sa striekaná izolácia aplikuje pod strechu, ktorá ešte nemá položenú strešnú krytinu. Pena v tomto prípade nesmie vytláčať podkladovú fóliu smerom hore. Pod strešnou krytinou by to znemožnilo cirkuláciu vzduchu, spôsobilo prehrievanie krytiny a okamžitý tepelný diskomfort v budove. 

Teplotné výkyvy v nedostatočne odvetranom priestore medzi krytinou a vydutou podkladovou fóliou môžu spôsobiť kondenzáciu vlhkosti. Ak je strešná konštrukcia z dreva a príde do kontaktu so skondenzovanou vodou, je len otázkou času, kedy sa objavia plesne a hniloba.

Ako čítať technickú dokumentáciu materiálu?

Technické listy k striekanej izolácii obsahujú množstvo odborných termínov a údajov, ktoré môžu byť pre laikov zložité. Čo si však môžete skontrolovať a odmerať, sú odporúčané aplikačné teploty a odporúčanú vlhkosť. Ak sa tieto hodnoty (uvedené v technickom liste) líšia od tých v momente aplikácie, izolácia nebude dosahovať požadovanú kvalitu.

Skúsený a odborne zdatný realizátor Vám vždy ochotne odpovie na otázky týkajúce sa použitého materiálu, jeho vlastností a spôsobu aplikácie. Taktiež Vás upozorní na možné riziká a problémy na stavbe a ponúkne vhodné riešenia.

Ako to robíme my?

Náš tím realizátorov po príchode na stavbu vždy oboznámi zákazníka s procesom aplikácie izolácie. Pokiaľ sú už v objekte nanesené omietky, inštalované okná a dvere, všetko dôkladne poprikrývame. Očistíme priestor a povrchy pre aplikáciu. V prípade potreby inštalujeme podkladovú difúznu fóliu a aj parozábrannú fóliu. Skontrolujeme teploty a vlhkosti izolácie aj podkladu (či spĺňajú parametre udávané výrobcom).

Postup samotnej aplikácie izolácie sa líši v závislosti od použitého typu peny. V dominantnej miere aplikujeme mäkkú penu H2Foam Lite s otvorenou bunkovou štruktúrou (Open Cell).

Firemný technik, rovnako ako zákazník, si vie dať kedykoľvek v procese aplikácie vyrezať vzorku izolácie, a tak skontrolovať jej vrstvenie a priľnutie k podkladu. Pri tvrdej pene (Closed Cell) sa namiesto vyrezávania vzorky niekedy uplatňuje kontrola hrúbok na 10 miestach na m2. Takisto sa dá otestovať správna objemová hmotnosť materiálu.

Po dokončení striekanej izolácie priestor upraceme. Odpad a nespotrebované zvyšky materiálu odovzdávame špecializovaným firmám, ktoré ho bezpečne zlikvidujú. Zákazník od nás dostáva zápis o prevzatí a odovzdaní dokončených prác. Nachádzajú sa v ňom body, podľa ktorých si môže jednoducho skontrolovať výsledné dielo a zanechať nám spätnú väzbu. Akékoľvek nejasnosti so zákazníkom aktívne konzultujeme. 

Veríme, že pre vás budú naše tipy užitočné. Ak sa chcete dozvedieť viac, naše úspešné realizácie si môžete pozrieť tu. Neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom čísla +421 949 639 741, alebo vyplňte kontaktný formulár. Ochotne vám poradíme a zodpovieme na vaše otázky. Budeme sa tešiť na spoluprácu s vami.

Zanechajte nám na Vás kontakt

    Obnovte s nami svoj rodinný dom. Získajte príspevok až 19 000 eur na obnovu starších domov.