Získajte dotáciu na zateplenie domu (aktuálne – apríl 2023)

 1. Domovská stránka
 2. Články
 3. Získajte dotáciu na zateplenie domu (aktuálne – apríl 2023)

Obnova rodinných domov je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR a pravdepodobne ste o nej už dávno počuli. Ak sa teda pýtate, prečo vám tento článok prinášame až teraz verte, že na to máme dobrý dôvod. V rámci plánu obnovy môžete totiž získať dotáciu na zateplenie domu aj v apríli, kedy štartuje tretia fáza.

V tomto článku sa dozviete:

 • Ako fungujú dotácie z Plánu obnovy
 • Ako vám môžeme ušetriť starosti a náklady pri žiadosti o dotáciu
 • Aké podmienky musíte splniť
 • Akú finančnú podporu získate
 • Ako musíte o dotáciu požiadať

Ako fungujú dotácie z Plánu obnovy?

Cieľom Plánu obnovy je podporiť finančným príspevkom obnovu starších domov, avšak najneskôr do roku 2026. Domácnosti tak môžu ušetriť na nákladoch za energie, a to znížením energetickej náročnosti cez zateplenie nehnuteľnosti. Od roku 2030 bude platná EÚ legislatíva, podľa ktorej budú stavby v energetickej triede horšej ako “D” znevýhodnené vyšším daňovým zaťažením. Aj preto by ste mali dotáciu zvážiť. Neváhajte však dlho, registrácia sa spúšťa už koncom apríla.

Ako vám môžeme ušetriť starosti a náklady pri žiadosti o dotáciu?

Spracovanie žiadosti, komunikácia s úradmi a celková byrokratická záťaž pri vybavovaní dotácie nie je pre každého „ľahké sústo“. S našou pomocou však môžete využiť program Obnov dom komfortnejšie a s menšími celkovými nákladmi. Radi vám pomôžeme s prípravou a podaním žiadosti a vypracovaním kompletnej projektovej dokumentácie a energetického posudku. Vďaka nášmu kompletnému servisu vám pomôžeme znížiť mandatórne výdavky a znížiť energetickú závislosť vašej stavby rýchlejšie a pohodlnejšie. 

Dotácia na zateplenie

Zateplenie nehnuteľnosti sa týka opatrení “skupiny A”. Tie sa vzťahujú na zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy. V závislosti od jednotlivých typov opatrení sa odvíja aj maximálna výška oprávnených výdavkov na 1 m2, z ktorých vám dotácia môže pokryť až 75%.

Opatrenia „skupiny A“ & maximálna výška oprávnených výdavkov
Zdroj: obnovdom.sk

Kto môže požiadať o dotáciu na zateplenie?

Ak chcete požiadať o dotáciu na zateplenie, môžete tak urobiť, ak ste vlastníkom nehnuteľnosti, bezdpodielovým či spolupodielovým, no zároveň nemôžete mať:

 • nedoplatky v Sociálnej poisťovni,
 • nedoplatky na daniach,
 • pohľadávky po splatnosti od zdravotnej poisťovne,
 • exekúciu.

Aby sa mohla obnova domu zrealizovať, obnovou musí dôjsť k úspore aspoň 30 % primárnej energie oproti stavu pred obnovou. Zároveň musí ísť o aspoň jedno z opatrení “skupiny A”, medzi ktoré patria zateplenie obvodového plášťa, strechy, podlahy či výmena okien. Výška týchto výdavkov musí predstavovať minimálne 25 % celkových oprávnených výdavkov.

O dotáciu môžu požiadať aj znevýhodnené rodiny. Plán pre obnovu je tak prístupný naozaj pre každého. Výhodnejšie podmienky sú pre vybrané socioekonomické skupiny (viacdetné rodiny, ktoré majú 4 a viac detí) alebo rodiny s ťažko zdravotne postihnutým dieťaťom do 18 rokov.

Aké podmienky musí spĺňať vaša nehnuteľnosť?

Príspevok na zateplenie je určený pre všetky RD na území SR, ktoré boli skolaudované pred 1. januárom 2013. O dotáciu môžete požiadať aj v prípade, že RD už bol obnovený. Stačí, ak máte doklady o objednaní prác, tovarov a služieb, ktoré neboli vykonané neskôr ako 1. februára 2020. V tomto prípade môžete o dotáciu požiadať spätne.

RD musí byť využívaný v prevažnej miere na bývanie (resp. výlučne na bývanie). Ak je využívaný na iný účel, jeho podlahová plocha na iný účel nesmie presiahnuť 10 % z celkovej podlahovej plochy. Zároveň však RD nesmie mať viac ako 3 bytové jednotky.

Aké dokumenty potrebujete pri žiadosti o dotáciu na zateplenie domu?

Pri žiadosti o dotáciu potrebujete okrem vyplnenej žiadosti aj číslo vášho dokladu totožnosti, IBAN, údaje identifikujúce RD z Listu Vlastníctva. Ako prílohu ku žiadosti potrebujete ešte doložiť nasledujúce doklady:

 • doklad preukazujúci vek nehnuteľnosti,
 • plnomocenstvo ostatných spoluvlastníkov (ak žiadateľ nie je výlučným vlastníkom),
 • plnomocenstvo pre 3. osobu (ak sa rozhodnete, že necháte žiadosť vybaviť cez nás).

Kedy môžete podať žiadosť o dotáciu na zateplenie domu?

Otvorenie výzvy „Žiadosť o dotáciu na zateplenie domu“ je od 24. apríla 2023, a preto by sme na vašom mieste už rozhodne dlhšie nečakali. V prípade, že sa určená výška finančných prostriedkov vyčerpá, tak výzva môže byť veľmi skoro uzavretá. Buďte preto medzi prvými žiadateľmi.

Ste oprávneným žiadateľom a chcete požiadať o dotáciu? Tak si pripravte potrebné dokumenty, prílohy a podajte si rovno žiadosť cez nás.

Zateplite váš dom kanadskou penou od HBS

Usporiť na energiách v domácnosti nemusíte len znížením vykurovacej teploty. Kanadská pena od HBS predstavuje riešenie ako moderne zatepliť fasádu, strechu, strop a tiež základy. Veľkou výhodou striekanej kanadskej peny je aj to, že sa môže zatepľovať počas celého roka. 

Chcete požiadať o dotáciu na zateplenie? Nechajte to na nás! Vašu dotáciu sprostredkujeme, stačí vyplniť náš dotazník alebo nás nezáväzne kontaktovať v prípade ďalších otázok.

Zanechajte nám na Vás kontakt

  Obnovte s nami svoj rodinný dom. Získajte príspevok až 19 000 eur na obnovu starších domov.