Množstvo stavebných materiálov predstavuje pri vzniku požiaru vysoké nebezpečenstvo. Práve preto je potrebné myslieť na požiarnu bezpečnosť už pri výstavbe či rekonštrukcii domu. Ako je to však s horľavosťou tepelných izolácií? Ako reaguje na oheň kanadská pena? Je vôbec bezpečné ju použiť? To a ešte omnoho viac sa dozviete v tomto článku.

Cena vs. odolnosť voči požiaru

Príjemné chvíľky strávené spolu s rodinou v novom alebo rekonštruovanom dome sa môžu v prípade požiaru rýchlo zmeniť na nočnú moru. Zameranie sa na porovnanie úžitkových vlastností a ceny materiálov pri výstavbe alebo rekonštrukcii nie je ideálne. V takýchto prípadoch sa totiž často zabúda na reakciu materiálov pri strete s požiarom. Ak si oheň nájde dostatok horľavých materiálov, rýchlo sa rozšíri.

Každý sa chce doma cítiť bezpečne a úlohou projektantov je navrhnúť stavbu alebo rekonštrukciu tak, aby dokázala odolávať ohňu. Tak ako je dôležité vyberať nehorľavé materiály a konštrukcie, netreba zabúdať ani na tepelnú izoláciu

Aké sú reakcie tepelných izolácií na oheň?

Samotná požiarna bezpečnosť je posudzovaná podľa ukazovateľa reakcie na oheň. Určuje najmä to, ako dané materiály prispievajú svojou horľavosťou k vývoju a šíreniu požiaru. Podľa reakcie materiálov a výrobkov na oheň, ich rozdeľujeme do 7 rôznych tried, ktoré môžete vidieť v tabuľke nižšie.

Klasifikácia podľa EN 13501-1
Definícia Trieda reakcie na oheň Všeobecná charakteristika Príklady materiálov;
Nehorľavé materiály A1 neprispievajú k šíreniu požiaru a k vývoju dymu sklo, kameň, betón, izolácia s minerálnej vlny
A2 neprispievajú významne k šíreniu požiaru minerálna vlna s určitou povrchovou úpravou, sadrokartónové dosky
Horľavé materiály – veľmi obmedzené prispievanie k požiaru B veľmi obmedzene prispievajú k vývoju požiaru drevené panely ošetrené spomaľovačmi horenia, fukáná celulóza
Horľavé materiály – obmedzené prispievanie k požiaru; C obmedzene, ale postrehnuteľne prispievajú k vývoju požiaru fenolová pena, sendvičové panaly s PUR alebo PIR penou
Horľavé materiály – stredné prispievanie k požiaru D podstatne prispievajú k vývoju požiaru niektoré druhy dreva, výrobky z dreva
Horľavé materiály – vysoké prispievanie k požiaru E značne prispievajú k vývoju požiaru mäkká drevovláknitá doska, expandovaný polystyrén a polyuretán so spomaľovačmi horenia
Horľavé materiály – ľahko horľavé F bez špecifikovanej požiarnej odolnosti alebo výrobky, ktoré nespĺňajú kritériá triedy E expandovaný polystyrén a polyuretán bez spomaľovačov horenia

O zaradení stavebného materiálu do príslušných tried rozhodujú prísne laboratórne skúšky, pričom v celej Európe platia rovnaké zásady a kritériá. Skúmanie reakcie materiálov na oheň sa vykonáva podľa normy EN 13501-1.

Požiarna bezpečnosť

Základom požiarnej bezpečnosti je kombinácia tzv. aktívnej a pasívnej ochrany. Do aktívnej ochrany patria napríklad rôzne nástroje na zabránenie šírenia požiaru. Môže ísť o detektory požiaru, hasiace prístroje, prípadne systémy stúpačiek a odsávania dymu. Súčasťou pasívnej ochrany sú protipožiarne priečky, nehorľavé materiály a pod. Preto práve vhodne vybraná izolácia podporuje pasívnu ochranu budov.

Test horľavosti kanadskej peny

Zákazníci často kladú otázky ohľadom horľavosti striekanej izolácie. Preto sme sa rozhodli horľavosť overiť pomocou testu na vzorke striekanej peny. O výsledku sa môžete presvedčiť sami na videu:

Ako môžete vidieť na videu z našej dielne, striekaná izolácia od firmy Huntsman Building Solutions je samozhášavá. To znamená, že materiál sa zadúša, nehorí vlastným plameňom a pod obhoreným materiálom ostáva funkčná pena. Bez zdroja ohňa požiar nešíri.

Je teda kanadská pena skutočne bezpečná?

Samotná kanadská pena patrí podľa reakcie na oheň do triedy E, avšak s protipožiarnym nástrekom spĺňa požiadavky triedy B alebo C a jej použitie je bezpečné – nehorí vlastným plameňom. Okrem toho môže byť pena v prípade požiaru lepším materiálom, nakoľko sa počas horenia pomaly zmršťuje a zároveň blokuje prístup k hlbším vrstvám, ako napríklad strešná konštrukcia.

Pri výbere dbajte na kvalitné izolačné materiály

Výber vhodnej tepelnej izolácie zohráva veľkú rolu v protipožiarnom zabezpečení. Dbajte na kvalitnú PUR penu, ktorá je certifikovaná a uprednostnite ju miesto „lacnejšej“ necertifikovanej peny. Certifikovaný systém, ktorým sú aj kanadské peny ICYNENE od Huntsman Building Solutions, vám po vypuknutí požiaru dokážu minimalizovať škody, poskytne vám aj viac času na evakuáciu osôb či hmotného majetku.

Materiály spoločnosti Huntsman Building Solutions (či už mäkká alebo tvrdá pena) sú testované pre spálené skladby, aby spĺňali požadované požiarne bezpečnosti. Napríklad štandardy pre posledné nadzemné podlažie (strecha v podkroví, strop na bungalove) majú spĺňať požiadavku REI 15. My ju splníme so štandardným 12,5 mm RF (protipožiarnym sadrokartónom). Svedčí o tom aj tento certifikát spoločnosti Saint-Gobain.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať. Ochotne vám poradíme a zodpovieme na vaše otázky

Zanechajte nám na Vás kontakt

    Obnovte s nami svoj rodinný dom. Získajte príspevok až 19 000 eur na obnovu starších domov.