Ako predísť vzniku požiaru počas vykurovacej sezóny

  1. Domovská stránka
  2. Články
  3. Ako predísť vzniku požiaru počas vykurovacej sezóny

Vykurovaciu sezónu máme v plnom prúde. Prichádza s ňou však aj riziko vzniku požiaru. A rozhodne neplatí, že ohrozené sú len domácnosti, ktoré na kúrenie využívajú tuhé palivo. Pozor by mali dávať aj tie domácnosti, ktoré na vykurovaniu využívajú plyn alebo elektrinu. V tomto článku vám povieme, ako predchádzať vzniku požiaru u vás doma, aby vám nevznikli nevyžiadané náklady, ktoré v prípade škodovej udalosti nastanú.

Ako predísť vzniku požiaru počas vykurovacej sezóny?

1. Skontrolujte stav vašich vykurovacích telies

A to nielen vtedy, keď je kontrola už potrebná. Stav vašich vykurovacích telies kontrolujte každý rok. Odporúčame vám ich vyčistiť a zabezpečiť ich revíziu. Ak tak neurobíte, znižujete ich výkonnosť a spoľahlivosť, čím sa automaticky zvyšuje aj riziko vzniku problémov ako napr. porúch, skratov, výbuchov či požiarov. Rovnako nie je rozumné inštalovať krby či piecky neodborne. Pri komínoch a vykurovacích telesách nesmie byť žiaden materiál, ktorý má horšiu triedu reakcie na oheň ako “A”, tzn. žiadne drevo, biely sadrokartón, pena, buničina či celulóza. Môže tam byť však superizol (tvrdená protipožiarna doska) alebo tvrdená minerálna vata.

2. Ak fajčíte, buďte obozretní

Vedeli ste, že fajčenie je tiež častým dôvodom, prečo vznikne požiar? Ak fajčíte, tak buďte dostatočne obozretní. Dbajte na kvalitne uhasený ohorok, nespoliehajte sa na to, že dohorí sám. To platí pre stavby rodinných domov, ako aj byty.

3. Odpojte elektrické spotrebiče, ak ich nepoužívate

V prípade, že odchádzate z vášho domu či bytu na dlhšie obdobie, odporúčame vám odpojiť elektrické spotrebiče, vypnúť zdroje tepla a ak je to možné, dať kľúče od bytu vašej blízkej osobe, aby mohla byt prípadne skontrolovať. Ak sú spotrebiče, ktoré nepoužívate každý deň, tak rozhodne nemusia byť zapojené v elektrine ani počas toho, ako sa v domácnosti nachádzate. Ušetríte tak možný skrat.

4. Zadovážte si hasiaci prístroj

Mať hasiaci prístroj po ruke sa rozhodne oplatí. A nielen ho doma mať, ale aj vedieť, ako ho správne používať. Prečítajte si návod na použitie ešte v čase kúpy. Pri požiari už bude neskoro. Pre miestnosti, v ktorých bývate je ideálne použiť snehový hasiaci prístroj a v garáži alebo dielni sa odporúča používať prístroj s náplňou hasiaceho prášku. Samozrejme, používa sa aj voda na hasenie, no v takom prípade je nutné najprv odpojiť elektrickú sieť.

5. Ak máte deti, poučte ich ohľadom bezpečnosti pri požiari

Deti už od útleho veku treba učiť všetkým dôležitým veciam. Vysvetlite im, že zápalky, zapaľovač, sviečky, pyrotechnika či akýkoľvek oheň predstavuje nebezpečenstvo. Najmä v prípade, ak sa snažia o rôzne detské experimenty či pokusy. Deťom tiež vysvetlite, čo je potrebné urobiť v prípade, že požiar v byte či dome nastane. A to, že najlepším riešením je z miestnosti čím skôr odísť a privolať pomoc.

6. Horľavé látky skladujte, čo najrozumnejšie

Ak je to možné, horľavé látky udržujte mimo ubytovacích priestorov. Ideálne v pivnici, garáži či v dielni. Samotný byt či dom by mal byť z požiarneho hľadiska bezpečný vtedy, keď neobsahuje žiadne horľavé látky. Žiaľ, veľa moderných prostriedkov a čističov, ktoré doma máme, toto nespĺňajú, pretože obsahujú rôzne horľavé látky. Pri ich uskladnení buďte opatrní a dbajte minimálne na to, aby sa nenachádzali pri elektrickom zdroji.

7. Už pri výstavbe dbajte na kvalitné izolačné materiály

Dom či byt musí už pri výstavbe alebo rekonštrukcii riešiť rôzne protipožiarne zabezpečenie. S tým samozrejme súvisí výber vhodnej tepelnej izolácie. K potlačeniu riziku šírenia požiaru pomôžu aj takéto „zanedbateľné“ stavebné úpravy. Stačí si vybrať kvalitnú PUR penu, ktorá je certifikovaná,  miesto „lacnejšej“ necertifikovanej peny. Certifikovaný systém, ktorým sú aj kanadskej peny ICYNENE od Huntsman Building Solutions, vám po vypuknutí požiaru dokážu minimalizovať škody, poskytne vám aj viac času na evakuáciu osôb či hmotného majetku.

Zanechajte nám na Vás kontakt

    Obnovte s nami svoj rodinný dom. Získajte príspevok až 19 000 eur na obnovu starších domov.