Aké typy striech sú vhodné pre moderný rodinný dom?

  1. Domovská stránka
  2. Články
  3. Aké typy striech sú vhodné pre moderný rodinný dom?

Strecha je dlhodobou investíciou, ktorú netreba podceňovať. Ovplyvňuje celkový vzhľad domu, no okrem estetickej stránky je dôležitá hlavne jej funkčnosť.

Aké sú najčastejšie typy striech na Slovensku?

Typ strechy sa obvykle vyberá ešte pri plánovaní stavby. Funkciou strechy samozrejme nie je len vytvoriť finálny vzhľad domu. Najdôležitejšou úlohou je ochrana pred rôznymi vplyvmi počasia, únikom tepla alebo pred hlukom. Aké typy striech sa využívajú najčastejšie pre moderný rodinný dom? Poznáme výrazne viac typov striech, no v tomto článku si rozoberieme najmä plochú a šikmú strechu.

Plochá strecha

Plochá strecha je typická a veľmi populárna hlavne pre moderné mestské domy. Nemá mať sklon väčší ako 10 stupňov, pričom je urobený buď do vnútornej alebo do vonkajšej strany. Minimálny sklon plochy strechy by mal byť aspoň 2 %, pričom úžľabie by malo mať 1 %.

Výhody plochej strechy

Plochá strecha je výbornou voľbou najmä vďaka dobrému prístupu a minimálnym tepelným únikom. Ponúka podstrešný priestor, ktorý môžete plnohodnotne využiť napríklad ako obývateľnú miestnosť, vďaka čomu sú „podkrovné“ miestnosti väčšie a vzdušnejšie. Priestor na streche možno použiť ako terasu. Kvôli nízkemu sklonu strechu sa využívajú hydroizolačné fólie, ktoré sú spoľahlivejšie. Veľmi populárne sú aj zelené, resp. vegetatívne strechy. Plochá strecha je pre tento typ “krytiny” najvhodnejší.

Nevýhody plochej strechy

Častou nevýhodou plochej strechy býva práve jej rovnosť – v zime je potrebné zo strechy zhadzovať sneh, hlavne v prípade, že niekoľko dní výdatne sneží. Nevýhodou je aj náročná údržba. Tá je závislá od typu strešnej krytiny, ktorej výber je pomerne obmedzený. Nevyhnutnosťou plochej strechy je správna konštrukcia.

Šikmá strecha

Medzi tradičné voľby patrí šikmá strecha. Svoju obľúbenosť získala najmä vďaka charakteru počasia v našich zemepisných šírkach. Je spoľahlivá pri odtekaní dažďovej vody, na jej izoláciu sú potrebné nižšie náklady a má vyššiu odolnosť voči poveternostným podmienkam. Najčastejšími tvarmi šikmej strechy sú sedlová, valbová, pultová, manzardová a stanová strecha. Práve sedlová strecha je najčastejšia a aj najbezpečnejšia. Má ľahký tvar, dobrý odvod vody a je vhodná na odvetrávanie.

Výhody šikmej strechy

Výhodou šikmej strechy je najmä to, že v zime nevyžaduje takmer žiadnu údržbu. Pozitívom je aj vznik podkrovného priestoru, ktorý môže slúžiť ako obývateľná časť alebo ako povala na odkladanie vecí. Okrem toho existuje hneď niekoľko typov šikmých striech, z ktorých môžete vyberať a rovnako tak môžete vyberať strešné krytiny.

Nevýhody šikmej strechy

Nevýhodou šikmej strechy je náročnejšia realizácia alebo možný vznik tepelných mostov pri nekvalitne urobenej tepelnej izolácií, ktoré sú často robené chybne. Šikmé strechy zvyknú byť aj cenovo drahšie.

Prečo je dôležité správne odvetranie strechy?

Nepriateľmi akéhokoľvek typu strechy sú teplo a vlhkosť. Ak chcete zabrániť jej poškodeniu, odvetranie musí byť účinné počas všetkých ročných období. Primárne zabezpečuje, aby sa cez podkrovný priestor a do strešného plášťa dostal čerstvý vzduch. Správne odvetranie strechy pozostáva často z nasávacích otvorov, ale tiež výduchov. Ak je dobré, tak sa zníži teplota strešného plášťa a priestoru pod strechou. Zároveň však zostáva neporušená štruktúra strechy.

Veľa zaužívaných spôsobov zateplenia má krátku životnosť a ukázali sa ako nedokonalé. Zateplenie strechy kvalitnou striekanou izoláciou v podobe kanadskej peny ICYNENE zamedzí tepelnému úniku a vzniku plesní. S návrhom správnej skladby zateplenia strechy vám radi pomôžeme. Stačí nás kontaktovať.

Zanechajte nám na Vás kontakt

    Obnovte s nami svoj rodinný dom. Získajte príspevok až 19 000 eur na obnovu starších domov.