Striekaná penova izolácia rekonštrukcia sedlovej strechy – Terchová

Striekaná penova izolácia rekonštrukcia sedlovej strechy – Terchová

Stavba v Terchovskej lokalite, hneď pri hlavnej ceste smerom na osadu Šípková, Vás dlho pútala svojím nevábnym zjavom.
Na jar 2020 sa od majiteľov dočkala žiadúceho pokračovania vo výstavbe, ktorú realizoval pán Mažgút a jeho firma M-stav.
My sme zatepľovali podkrovie v úrovní klieštin striekanou PUR izoláciou ICYNENE – H2Foam Lite. Ani zložitosť krovu s úžľabiami nie je pre našich aplikátorov a striekanú izoláciu problémom.

Vaše otázky a dopyty ohľadom zateplenia strechy smerujte na certifikovaných aplikačných dealerov kanadskej izolácie ICYNENE. Pre Žilinský a Prešovský kraj na Slovensku oslovte technikov firmy DOM MONT.

Ďalšie realizácie

Zateplenie väzníkového stropu striekanou pur izoláciou ICYNENE v obci Belá

Zateplenie väzníkového stropu striekanou pur izoláciou ICYNENE v obci Belá

03/2020

Rekonštrukcia strechy zvrchu striekanou pur izoláciou ICYNENE v obci Žilina

Rekonštrukcia strechy zvrchu striekanou pur izoláciou ICYNENE v obci Žilina

12/2020

Striekaná penová izolácia v odvetrávanej fasáde – Fačkov

Striekaná penová izolácia v odvetrávanej fasáde – Fačkov

04/2020

Zateplenie podkrovia striekanou pur izoláciou ICYNENE v obci Prochot

Zateplenie podkrovia striekanou pur izoláciou ICYNENE v obci Prochot

01/2021