Predpokladaná životnosť izolácie?

Po celú životnosť stavby. Je to definitívne riešenie tepelnej izolácie.