Často kladené otázky

Vzhľadom k často sa opakujúcim sa otázkam, sme pre vás pripravili odpovede na Vami najčastejšie kladené otázky.

Samozrejme ak tu odpoveď na svoju otázku nenájdete, neváhajte sa na nás obrátiť.

Čo je ICYNENE®?

Kanadská izolácia ICYNENE® je systém tepelnej izolácie, ktorý používa dvojzložkovú striekanú izolačnú penu ICYNENE®. Je jednou z najmodernejších technológií zatepľovania domov, priemyselných stavieb a objektov. O jej výhodách sa môžete dočítať TU.

Môžem si stavbu zatepliť kanadskou izoláciou svojpomocne?

Kanadskú izoláciu ICYNENE nie je možné aplikovať svojpomocne. Je potrebná náročná technológia, ktorá mieša dve zložky peny v správnom pomere, zahrievať a vytvárať tlak pre presun izolačného materiálu až na požadované miesto aplikácie tepelnej izolácie. Aj preto sa na nás a našich skúsených pracovníkov môžete spoľahnúť, že aplikáciu vykonáme aj v tých najzložitejších priestoroch.

Je možná realizácia aj v zime?

Kanadská izolácia ICYNENE je jediná striekaná tepelná izolácia ktorá je možná aplikovať počas celého roka a až do teploty -38°C.

Prečo pracovníci - aplikátori používajú celotelové obleky a masky?

Ochranné obleky majú aplikátori z dôvodu svojej ochrany. Kanadská izolácia ICYNENE® je pena, ktorá priľne ku každému povrchu a je možné odstrániť ju len mechanicky. Maskou chránia svoje dýchacie cesty voči vdýchnutiu aplikačného a stavebného prachu pri práci.

Pri aplikácii totiž vzniká expanzná reakcia, keď nástrek peny ICYNENE® stonásobne zväčší svoj objem.

Je materiál skutočne zdravotne nezávadný?

ICYNENE® nie je toxická, má všetky certifikáty, vrátane hygienického atestu.
Našu penu možno definovať ako zdravotne nezávadný materiál. Finálny produkt úplne eliminuje prúdenie vzduchu a zabraňuje kondenzácii vzdušnej vlhkosti a vzniku plesní. Nadúvadlo je na báze H2O (vody). Americká asociácia združujúca alergikov tiež odporúča použitie tepelnej izolácie ICYNENE® ako bezpečné pre alergikov.

Ako dlho trvá zateplenie kanadskou izoláciou ICYNENE?

Zateplenie domu je možné realizovať už za jeden deň v závislosti na veľkosti a zložitosti zákazky. O presnej dĺžke trvania vás bude informovať náš technik.

Aká je predpokladaná životnosť izolácie?

Po celú dobu životnosti stavby. Je to definitívne riešenie tepelnej izolácie vášho domu.
Spoločnosť ICYNENE® funguje už od roku 1986 a na materiály aplikované certifikovaným partnerom ako je firma DOM MONT® poskytujeme záruku až 25 rokov.

Je ICYNENE® odolná voči požiarom?

V rámci klasifikácie triedy reakcie na oheň spadá izolácia ICYNENE® do triedy E, s protipožiarnym nástrekom spĺňa požiadavky na triedu C alebo B.

V tomto ohľade je nutné pristupovať k posúdeniu celej konštrukcie a požiadavkám vyplývajúcich z požiarnej bezpečnosti.

Disponujeme posúdenými konštrukčnými riešeniami pre strechu aj obvodový plášť vykazujúce požiarnu odolnosť 15 až 90 minút. Pre presnejšie informácie oslovte nášho technika.

Aké sú nevýhody ICYNENE?

Polyuretánové peny vo všeobecnosti nemajú radi UV žiarenie a ani ICYNENE® nie je výnimkou. Jej hustá bunková štruktúra síce odoláva dlhšie ako pri bežnej montážnej PUR pene, ale priame pôsobenie UV žiarenia z dlhodobého hľadiska rozkladá jej bunkovú štruktúru a následne sa uvoľnený polyol začne „prášiť“.

Nie je však treba mať obavu pri rozptýlenom svetle (okno v podkroví, otvorená stavba), nie je ani problém nechať penu nezakrytú aj niekoľko mesiacov.

Môžete realizovať ICYNENE aj na parozábranu?

Parozábrana je všeobecne trošku zavádzajúce označenie pre všetky typy fólie. V základe poznáme PARONEPRIEPUSTNÉ – PAROBRZDOVÉ – PAROPRIEPUSTNÉ (difúzne) fólie.
Nie je problém aplikovať ICYNENE® na žiaden typ fólie, dôležité je ale posúdiť celkovú skladbu na stavbe, pretože niektoré, hlavne staršie, typy fólií sú nekontaktné a na tento typ nie je vhodné prikladať žiaden druh izolantu.

Bežným typom fólie pod krytinou sú difúzne tzv. paropriepustné fólie, na ktoré aplikujeme naozaj bežne.

Prečo tvrdíte, že nepotrebujete paroNEpriepustné fólie?

Vďaka „nadúvadlu“, ktoré je kompletne iba na vodnej báze, má mäkká izolačná pena ICYNENE® ako jediná na trhu 100 % otvorenú bunkovú štruktúru. Preto sa v nej nehromadí vlhkosť. Ide o bežnú obytnú vlhkosť (dýchanie, varenie, pranie, izbové rastliny), ktorú dokáže v odvetrávanej – difúzne otvorenej skladbe, celú prepustiť cez seba do odvetrávaného priestoru.

Extrémne podmienky napríklad vo wellnese a kúpeľni určite vyžadujú použitie paronepriepustnej fólie, rovnako aj skladby, ktoré nie sú difúzne otvorené, napríklad ak je ako vrchná vrstva nad izolantom OSB doska či plech.

Technik na vašej stavbe vždy posúdi skladbu a navrhne ideálne využitie ICYNENE® aj s možnosťami použitia paropriepustnej či parobrzdovej fólie.

Na aké chyby si mám dať pozor pri aplikovaní striekanej izolácie?

Pri každej práci sú riziká, pri aplikácii striekanej izolácie tie základné sú:

  • nesprávna aplikácia na difúznu – paropriepustnú fóliu a jej vytlačenie do odvetrávanej medzery,
  • nesprávne teploty a tlaky – toto hrozí hlavne pri neskúsených firmách a aplikátoroch, správny pomer zmiešavania materiálu a vyhovujúce teploty podľa odporúčania výrobcu sú esenciou kvalitnej peny,
  • nesprávna teplota prostredia a aplikačného povrchu – každá pena má podľa technického listu od výrobcu stanovené podmienky použitia. Aplikačné firmy na to mnohokrát vôbec nehľadia. ICYNENE® je jediná pena, ktorá je vhodná na aplikáciu pod 5 – 10 °C,
  • nedbalé vrstvenie tvrdej penyvrstvenie tvrdej peny je dôležitou súčasťou práce. Pri nedbalom vrstvení (veľké vrstvy) dochádza k zvýšenej teplote, ktorá môže mať za následok aj samovznietenie tvrdej peny,
  • nesprávne prevedenie paronepriepustných fólií – každá mäkká pena okrem ICYNENE® obsahuje určitý podiel plynných nadúvadiel (niektoré aj na freónovej báze) a tým pádom majú vo svojej bunkovej štruktúre uzatvorené bunky. Z tohto dôvodu je pod každú takúto penu nutné použiť paronepriepustnú fóliu s prelepenými spojmi, tesniacimi chráničkami pre prestupy, napr. el. káble, a prilepenú na obvodové či priečkové steny.

Žiaľ veľa realizátorov, neinformuje zákazníka o potrebe kvalitnej parotesnej obálky

Môže striekaná izolácia vytlačiť difúznu fóliu do odvetrania strechy?

Áno môže!
Všetko závisí od skúseností firmy a ich aplikátorov. Novovzniknuté aplikačné firmy alebo neskúsení aplikátori môžu poškodiť odvetranie vašej strechy.

Firma Dommont má 9-ročné aplikačné skúsenosti, je licencovaný aplikačný ICYNENE® partner, takže sa naši aplikátori zúčastňujú na pravidelných školeniach. Naši aplikátori vám vedia naaplikovať penu tak, aby zachovali odvetranie krytiny v bezproblémovom stave.

Vždy sa opýtajte nášho technika.

Naše realizácie

Rekonštrukcia strechy zvrchu striekanou pur izoláciou ICYNENE v obci Nededza

Rekonštrukcia strechy zvrchu striekanou pur izoláciou ICYNENE v obci Nededza

09/2020

Zateplenie väzníkového stropu striekanou pur izoláciou ICYNENE v obci Belá

Zateplenie väzníkového stropu striekanou pur izoláciou ICYNENE v obci Belá

03/2020

Zateplenie podkrovia striekanou pur izoláciou ICYNENE v obci Prochot

Zateplenie podkrovia striekanou pur izoláciou ICYNENE v obci Prochot

01/2021

Zateplenie strechy bytovky striekanou pur izoláciou ICYNENE v obci Banská Štiavnica

Zateplenie strechy bytovky striekanou pur izoláciou ICYNENE v obci Banská Štiavnica

08/2020